نظرسنجی‌ها درباره میزان مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند به حدود ۴۰ درصد رسید
نظرسنجی‌ها درباره میزان مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند به حدود ۴۰ درصد رسید

نظرسنجی‌ها درباره میزان مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند به حدود ۴۰ درصد رسید بنابر نتایج نظرسنجی‌های مختلف در فاصله ۲ تا ۳ ماه پیش از انتخابات میزان مشارکت مردم ایران در این دوره از انتخابات تاکنون به نرخ ۴۰ درصد رسیده است که بنابر روند همیشگی این نرخ با نزدیک شدن به ایام انتخابات روند افزایشی به خود می..

نظرسنجی‌ها درباره میزان مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند به حدود ۴۰ درصد رسید

بنابر نتایج نظرسنجی‌های مختلف در فاصله ۲ تا ۳ ماه پیش از انتخابات میزان مشارکت مردم ایران در این دوره از انتخابات تاکنون به نرخ ۴۰ درصد رسیده است که بنابر روند همیشگی این نرخ با نزدیک شدن به ایام انتخابات روند افزایشی به خود می‌گیرد.

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: بر اساس حداقل ۴ نظرسنجی توسط ۴ موسسه جداگانه در فاصله ۲ تا ۳ ماه قبل از انتخابات ۱۱ اسفند امسال، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تاکنون در کل کشور به طور میانگین به نرخ ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که روند مشارکت در انتخابات ها معمولا در ایام نزدیک به انتخابات افزایشی می‌شود.

امید به آینده

بر اساس یک نظرسنجی قدرت ایران در منطقه مورد سوال از مردم ایران قرار گرفته است که بر این اساس ۳۷٫۵ درصد از مردم اعلام کرده اند قدرت ایران طی سال های آینده افزایش خواهد یافت، ۲۴ درصد اعلام کردند فرقی نخواهد کرد، ۲۵ درصد نیز اعلام کردند کمتر خواهد شد و بقیه اعلام کردند برآوردی ندارند.

احساس تعلق خاطر به ایران

بر اساس نتایج حاصل از یک نظرسنجی میزان افتخار به ایرانی بودن و احساس تعلق به ملیت توسط مردم ایران نرخ ۹۱ درصد را ثبت کرده است.

پایان پیام/