عکس خاص یامین پور از قالیباف و سعید جلیلی /انصراف نزدیک است؟
عکس خاص یامین پور از قالیباف و سعید جلیلی /انصراف نزدیک است؟

وحید یامین پور تصویری از جلیلی و قالیباف منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، وحید یامین پور تصویری از سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت:
حُسنت به اتفاقِ ملاحت جهان گرفت
آری، به اتفاق، جهان می‌توان گرفت

۲۷۲۱۸

وحید یامین پور تصویری از جلیلی و قالیباف منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، وحید یامین پور تصویری از سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف در فضای مجازی منتشر کرد و نوشت:

حُسنت به اتفاقِ ملاحت جهان گرفت

آری، به اتفاق، جهان می‌توان گرفت

عکس خاص یامین پور از قالیباف و سعید جلیلی /انصراف نزدیک است؟

۲۷۲۱۸