ایران صندلی خود در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات را از دست داد
ایران صندلی خود در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات را از دست داد

روز دوشنبه، ۳ اکتبر (۱۱ مهر) انتخابات شورای اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) برای سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ در بخارست پایتخت رومانی برگزار شد و ایران از میان ۱۶ کشور آسیایی حاضر در انتخابات، رتبه پانزدهم را کسب کرد و از اعضای شورای حکام ITU حذف شد.
به گزارش ایتنا، در دولت گذشته، وزارت ارتباطات ایران برای اولین ب..

ست نیوز
ایران صندلی خود در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات را از دست داد
روز دوشنبه، ۳ اکتبر (۱۱ مهر) انتخابات شورای اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) برای سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ در بخارست پایتخت رومانی برگزار شد و ایران از میان ۱۶ کشور آسیایی حاضر در انتخابات، رتبه پانزدهم را کسب کرد و از اعضای شورای حکام ITU حذف شد.
به گزارش ایتنا، در دولت گذشته، وزارت ارتباطات ایران برای اولین بار پس از انقلاب، موفق به کسب کرسی در شورای حکام سازمان جهانی مخابرات شده بود.
در انتخابات اخیر شورای اتحادیه جهانی مخابرات، ۱۶ کشور آسیایی برای این کرسی کاندیدا بودند که وزارت ارتباطات ایران نتوانست با کسب فقط ۹۳ رای در جایگاه پانزدهم این رقابت قرار گرفت و در نتیجه کرسی خود را از دست داد. این در حالی است که بالاترین رای کسب شده بین کشورهای آسیایی ۱۴۷ رای بوده است.
از میان کشورهای حاضر در انتخابات اتحادیه جهانی مخابرات؛ ۱۳ صندلی برای کشورهای آسیایی در نظر گرفته شد و ۳۵ کرسی دیگر برای کشورهای سایر قاره‌ها اختصاص یافت.
امارات متحده عربی، هند، اندونزی و تایلند چهار کشور نخست آسیایی انتخاب شده برای دوره جدید شورا هستند.
به گزارش ایتنا، به نظر می‌رسد تشدید فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی از عوامل اصلی کاهش رای‌های مخابرات ایران در این انتخابات باشد.
منبع : ایتنا