انفجار یک بمب بعد از ۷۵ سال در انگلیس!
انفجار یک بمب بعد از ۷۵ سال در انگلیس!

بمبی عمل‌نکرده مربوط به جنگ جهانی دوم که در پلیموث انگلیس پیدا شده بود، به‌صورت کنترل شده در دریا منفجر شد.
به گزارش ست نیوز به نقل از ایسنا، این بمب در زمان جنگ جهانی دوم متعلق به آلمان بود که در صورت انفجار ۴۳۰۰ خانه و ۱۰ هزار و ۳۲۰ نفر را تحت‌تأثیر قرار می‌داد.
۳۱۱۳۱۱

بمبی عمل‌نکرده مربوط به جنگ جهانی دوم که در پلیموث انگلیس پیدا شده بود، به‌صورت کنترل شده در دریا منفجر شد.

به گزارش ست نیوز به نقل از ایسنا، این بمب در زمان جنگ جهانی دوم متعلق به آلمان بود که در صورت انفجار ۴۳۰۰ خانه و ۱۰ هزار و ۳۲۰ نفر را تحت‌تأثیر قرار می‌داد.

۳۱۱۳۱۱