کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار

کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار – ۱۴۰۲ (BPME – 2023) در تاریخ ۳ و ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ توسط دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های دانشگاه تربیت مدرس و همکاری گروه مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار هیرا و با حضور فعال بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌گردد.
مطابق گزارش رسیده به ایتنا، طی دو روز برگزاری کنفر..

ست نیوز
کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار – ۱۴۰۲ (BPME – 2023) در تاریخ ۳ و ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ توسط دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های دانشگاه تربیت مدرس و همکاری گروه مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار هیرا و با حضور فعال بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌گردد.
مطابق گزارش رسیده به ایتنا، طی دو روز برگزاری کنفرانس، با ارائه مقالات علمی، برگزاری نشست‌های تخصصی و کاربردی، کارگاه‌های کاربردی و انتقال تجارب موفق و نمایشگاه‌ها، شاهد محیطی پویا و مفید برای شرکت کنندگان خواهیم بود. محورهای اصلی کنفرانس شامل موارد زیر می‌باشد:
– کاربرد مهندسی و مدیریت فرآیندها در حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، آموزشی و …؛
– مهندسی و مدیریت فرآیند در لجستیک و زنجیره تأمین؛
– مهندسی و مدیریت فرآیند در سیستم‌های سلامت؛
– کاربرد مدل‌های بهینه سازی و شبیه سازی در مهندسی و مدیریت فرآیند؛
– مهندسی و طراحی مجدد فرآیندها، استانداردها، قابلیت‌ها و تعالی سازمانی؛
– مهندسی و مدیریت فرآیند و دیگر نظام‌های مدیریتی مانند پروژه، دانش، ریسک، منابع انسانی، مالی، دارایی‌ها و ..؛
– مهندسی و مدیریت فرآیند و مدل‌های داده محور؛
– مهندسی و مدیریت فرآیند و تحول دیجیتال؛
– تجارب موفق در مهندسی و مدیریت فرآیند
زمینه کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار:
نهادینه سازی حکمرانی مهندسی و مدیریت فرآیندها: چالش ها، فناوری ها و راهکارها
موضوعات نشست های هم اندیشی و تخصصی:
مدیریت اثربخش فرآیندهای زنجیره تامین و لجستیک تولید و خدمات
– تحول دیجیتال مبتنی بر رویکرد فرآیندگرایی
– نقش استانداردها در مهندسی و مدیریت فرآیند
– سیستم‌های نوین مدیریت جریان‌های کاری
– راه حل های کسب و کار
– ارتقاء بهره وری با رویکرد مهندسی و مدیریت فرآیندهای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی
– بهبود فرآیند و کیفیت خدمات در حوزه سلامت
– معماری کسب و کار در صنعت بانکداری
– هوشمندسازی فرآیندهای تأمین مالی و سرمایه گذاری
– فناوری های نوین مدیریت فرآیندهای کسب و کار در نفت ، گاز و پتروشیمی
– نقش قانون در حکمرانی موثر مهندسی و مدیریت فرآیند
– نقش دفتر مدیریت فرآیندهای کسب و کار در پیشبرد مهندسی و مدیریت فرآیند
از کلیه علاقمندان به حوزه ‌های مدیریت فرآیند کسب و کار، مدیریت کسب و کار و فناوری اطلاعات دعوت می‌گردد در این کنفرانس شرکت نمایند. لازم به ذکر است سایت کنفرانس هم اکنون پذیرای مقالات پژوهشگران گرامی می باشد و پس از دریافت هر مقاله فرآیند داوری آن شروع شده و نتیجه داوری و صدور گواهی پذیرش (درصورت پذیرش) در مدت حد اکثر یک ماه به نویسندگان انعکاس داده می شود.
حامیان کنفرانس:
حامیان کنفرانس عبارتند از: دانشگاه تربیت مدرس، شرکت مشاوره مدیریت ماهور، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، انجمن علمی استاندارد ایران، انجمن علمی مهندسی سیستم های سلامت ایران، انجمن مهندسی صنایع ایران، انجمن مدیریت کسب و کار ایران، انجمن مدیریت کیفیت ایران، انجمن مشاوران مدیریت ایران.
conf31
منبع :ایتنا