کدام شهرهای جهان، پرسرعت‌ترین اینترنت موبایل را دارند؟
کدام شهرهای جهان، پرسرعت‌ترین اینترنت موبایل را دارند؟

دوبی پرسرعت‌ترین اینترنت موبایل را در جهان داراست.
به گزارش ایتنا اخیرا جدول مقایسه‌ای سرعت اینترنت در شهرهای جهان منتشر شده است.
این جدول که البته بر سرعت اینترنت موبایل متمرکز است، شهر دوبی با سرعت حدود ۲۶۰ مگابیت بر ثانیه را رکورددار این مقایسه معرفی می‌کند. ضمن اینکه شهر دیگر کشور امارات یعنی اب..

ست نیوز
کدام شهرهای جهان، پرسرعت‌ترین اینترنت موبایل را دارند؟
دوبی پرسرعت‌ترین اینترنت موبایل را در جهان داراست.
به گزارش ایتنا اخیرا جدول مقایسه‌ای سرعت اینترنت در شهرهای جهان منتشر شده است.
این جدول که البته بر سرعت اینترنت موبایل متمرکز است، شهر دوبی با سرعت حدود ۲۶۰ مگابیت بر ثانیه را رکورددار این مقایسه معرفی می‌کند. ضمن اینکه شهر دیگر کشور امارات یعنی ابوظبی نیز رده سوم را به خود اختصاص داده است.
شهرهای جهان با پرسرعت ترین اینترنت
منبع :ایتنا