ویدئو: انواع سیاهچاله‌ها، نحوه شکل‌گیری آنها و چگونگی کشف این اجرام نامرئی
ویدئو: انواع سیاهچاله‌ها، نحوه شکل‌گیری آنها و چگونگی کشف این اجرام نامرئی

سیاه‌چاله‌ها چهار نوع هستند که دو مورد اول رایجترند: ستاره‌ای، فوق‌حجیم (مانند آنچه در مرکز کهکشان راه‌شیری وجود دارد)، متوسط، و مینیاتوری. در این ویدئو از نشنال جئوگرافیک، مستندی مختصر از نظریه‌پردازی دانشمندانی همچون انیشتین تا کشف اولین سیاه‌چاله را خواهید دید.
سیاهچاله‌ها

ست نیوز
ویدئو: انواع سیاهچاله‌ها، نحوه شکل‌گیری آنها و چگونگی کشف این اجرام نامرئی
سیاه‌چاله‌ها چهار نوع هستند که دو مورد اول رایجترند: ستاره‌ای، فوق‌حجیم (مانند آنچه در مرکز کهکشان راه‌شیری وجود دارد)، متوسط، و مینیاتوری. در این ویدئو از نشنال جئوگرافیک، مستندی مختصر از نظریه‌پردازی دانشمندانی همچون انیشتین تا کشف اولین سیاه‌چاله را خواهید دید.
سیاهچاله‌ها
منبع :ایتنا