موضع تازه اروپا درباره گنجاندن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی
موضع تازه اروپا درباره گنجاندن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی

سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا با اشاره به رویه‌های سیاسی برای شناسایی سازمان‌های تروریستی تصریح کرد که افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی ممکن نیست.
به گزارش ست نیوز به نقل از ایرنا پیتر استانو روز جمعه در نشست با خبرنگاران در بروکسل گفت: من فقط می‌توان..

سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا با اشاره به رویه‌های سیاسی برای شناسایی سازمان‌های تروریستی تصریح کرد که افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی ممکن نیست.

به گزارش ست نیوز به نقل از ایرنا پیتر استانو روز جمعه در نشست با خبرنگاران در بروکسل گفت: من فقط می‌توانم آنچه را که بارها اعلام کرده‌ایم تکرار کنم. سپاه پاسداران و اعضای آن تمام توسط اتحادیه اروپا تحریم شده و نماینده عالی (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) نیز درباره (موانع) شناسایی این سازمان به‌عنوان نهاد تروریستی توضیح داده است.

وی عنوان کرد که نام سپاه پاسداران زمانی ممکن است در فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی اضافه شود که یک دادگاه اروپایی تصمیم مرتبطی را در این زمینه اتخاذ کند. اتفاقی که به گفته این مقام اروپایی تاکنون رخ نداده است.

۳۱۱۳۱۱