محکومیت یک پزشک متخصص زنان
محکومیت یک پزشک متخصص زنان

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک پزشک متخلف به دلیل دریافت وجه اضافی خبر داد.
به گزارش ست نیوز، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک پزشک متخصص زنان خبر داد.
ایلنا در خبری نوشت: یدالله ملکی در این باره گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی ساری به پرونده پزشک متخصص زنان برای دریاف..

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک پزشک متخلف به دلیل دریافت وجه اضافی خبر داد.

به گزارش ست نیوز، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت یک پزشک متخصص زنان خبر داد.

ایلنا در خبری نوشت: یدالله ملکی در این باره گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی ساری به پرونده پزشک متخصص زنان برای دریافت وجه اضافی از بیماران به ارزش یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و استعلام از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی متخلف را به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۴۰۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

ملکی گفت: بازرسان ویژه بخش درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

۴۷۲۳۶