قطع میکروفون سعید جلیلی در دومین مناظره انتخاباتی /علت چه بود؟
قطع میکروفون سعید جلیلی در دومین مناظره انتخاباتی /علت چه بود؟

میکروفون سعید جلیلی در برنامه زنده مناظره انتخاباتی قطع شد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، در انتهای دومین مناظره انتخاباتی، سعید جلیلی آخرین کاندیدایی بود که سخنان پایانی خود را ایراد کرد. او که بیشتر از وقت قانونی خود صحبت کرد، میکروفونش برای اولین بار در مناظره انتخاباتی توسط پشت صحنه قطع شد.
۲۷۲۱٫٫

میکروفون سعید جلیلی در برنامه زنده مناظره انتخاباتی قطع شد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، در انتهای دومین مناظره انتخاباتی، سعید جلیلی آخرین کاندیدایی بود که سخنان پایانی خود را ایراد کرد. او که بیشتر از وقت قانونی خود صحبت کرد، میکروفونش برای اولین بار در مناظره انتخاباتی توسط پشت صحنه قطع شد.

۲۷۲۱۸