عکس| صفحه رسمی جام جهانی یاد علی دایی را زنده کرد
عکس| صفحه رسمی جام جهانی یاد علی دایی را زنده کرد

صفحه جام جهانی پست جدیدی منتشر کرد.
یه گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ بدون تردید یکی از نماد های فوتبال ایران علی دایی است. در سال های اخیر اما دایی تصمیم گرفته کمی از فوتبال فاصله بگیرد و دور از هیاهوی مستطیل سبز باشد. دقایقی پیش صفحه رسمی جام جهانی با انتشار عکسی از علی دایی یاد دوران بازیگری اسطوره فو..

صفحه جام جهانی پست جدیدی منتشر کرد.

یه گزارش خبرگزاری ست نیوز؛ بدون تردید یکی از نماد های فوتبال ایران علی دایی است. در سال های اخیر اما دایی تصمیم گرفته کمی از فوتبال فاصله بگیرد و دور از هیاهوی مستطیل سبز باشد. دقایقی پیش صفحه رسمی جام جهانی با انتشار عکسی از علی دایی یاد دوران بازیگری اسطوره فوتبال ایران را زنده کرد.

عکس| صفحه رسمی جام جهانی یاد علی دایی را زنده کرد

۲۵۷ ۲۵۱