شناسایی جاسوس افشاگر اسرار متا
شناسایی جاسوس افشاگر اسرار متا

اطلاعات این هدست ها که فعلاً در مرحله آزمایشی هستند، سال گذشته توسط یک یوتیوبر به نام برد لینچ منتشر شده و موجب خشم متا شد.
به گزارش ایتنا از مهر، اندرو باسورث، مدیر ارشد فناوری متا، اوایل هفته گذشته، این خبر را با کارمندان شرکت به اشتراک گذاشت. او گفت متا روابط کاری خود را با این افشاگر قطع کرده اس..

ست نیوز
شناسایی جاسوس افشاگر اسرار متا
اطلاعات این هدست ها که فعلاً در مرحله آزمایشی هستند، سال گذشته توسط یک یوتیوبر به نام برد لینچ منتشر شده و موجب خشم متا شد.
به گزارش ایتنا از مهر، اندرو باسورث، مدیر ارشد فناوری متا، اوایل هفته گذشته، این خبر را با کارمندان شرکت به اشتراک گذاشت. او گفت متا روابط کاری خود را با این افشاگر قطع کرده است. وی پیمانکار متا بوده و از لینچ خواسته بود از محل تبلیغات یوتیوب که همراه با ویدئوهای وی پخش می‌شود، سهمی بپردازد. به این افشاگر ناشناس مبلغ کمی برای به اشتراک گذاشتن مطالب محرمانه با لینچ پرداخت شده است.
لینچ که کانال یوتیوب «SadlyItsBradley» او ۱۱۴۰۰۰ مشترک دارد، می‌گوید ویدئوهای او برای «نشان دادن آنچه به نظر وی بهترین‌های عرصه واقعیت مجازی، واقعیت ترکیبی و واقعیت افزوده است» طراحی شده‌اند.
سال گذشته، او ویدئویی را منتشر کرد که شامل نقشه‌های CAD و مشخصات دقیق هدست Meta Quest Pro ماه‌ها قبل از اعلام رسمی ساخت آن بود.منبع :ایتنا