حمایت اتحادیه کارگری آلمان از اعتصاب کارکنان آمازون
حمایت اتحادیه کارگری آلمان از اعتصاب کارکنان آمازون

اتحادیه کارگری وِردی آلمان از کارکنان مراکز توزیع آمازون در سراسر این کشور خواست در فصل تعطیلات دست به اعتصاب بزنند تا این شرکت آمریکایی را وادار کنند با دستمزد بالاتر موافقت کند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، اتحادیه وِردی اعلام کرد زمان و مکان اعتصابهای انفرادی از قبل اعلام نخواهد شد تا مدیریت آمازون ن..

ست نیوز
حمایت اتحادیه کارگری آلمان از اعتصاب کارکنان آمازون
اتحادیه کارگری وِردی آلمان از کارکنان مراکز توزیع آمازون در سراسر این کشور خواست در فصل تعطیلات دست به اعتصاب بزنند تا این شرکت آمریکایی را وادار کنند با دستمزد بالاتر موافقت کند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، اتحادیه وِردی اعلام کرد زمان و مکان اعتصابهای انفرادی از قبل اعلام نخواهد شد تا مدیریت آمازون نتواند برای توقف کار آماده شود.
آمازون که بزرگترین فروشنده آنلاین جهان است، تنشهای فزاینده با کارکنانش پیدا کرده که نسبت به سیاستهای کاری غیرمنصفانه، اعتراض دارند.
آلمان، بزرگترین بازار آمازون پس از آمریکاست و وِردی، از سال ۲۰۱۳ در اعتراض بر سر دستمزد اندک و شرایط کاری نامطلوب، اعتصابهایی را در پایگاههای آلمانی آمازون سازماندهی کرده است. این اتحادیه در واکنش به افزایش دستمزد که پایینتر از تورم است، از کارکنان هفت مرکز توزیع آلمانی آمازون دعوت کرده است دست از کار بکشند.
آمازون می گوید به کارمندانش حقوق خوبی پرداخت کرده و مزایا و فرصتهای آموزش برای آنها فراهم می کند. دستمزد پایه، ساعتی ۱۳ یورو شامل پاداش است و میانگین حقوق پس از دو سال، به بیش از ۳۵ هزار یورو در سال می رسد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اتحادیه وِردی از کارکنان آمازون در بادهرسفلد، دورتموند، گرابن، کوبلنز، لایپزیک، راینبرگ و ورنه خواست به اعتصابها ملحق شوند.منبع :ایتنا