تجمع مالباختگان یک شرکت در مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه/ عکس
تجمع مالباختگان یک شرکت در مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه/ عکس

به گزارش ست نیوز، مالباختگان شرکت برهان سهند در مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر این پرونده تجمع کردند.
مالباختاگان خواهان رسیدگی به پرونده خود شدند.

۴۷۲۱۷

به گزارش ست نیوز، مالباختگان شرکت برهان سهند در مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر این پرونده تجمع کردند.

مالباختاگان خواهان رسیدگی به پرونده خود شدند.

photo_2024-02-17_17-30-08.jpg

۴۷۲۱۷