افزایش نفرت‌پراکنی در توییتر پس از روی کار آمدن ایلان ماسک
افزایش نفرت‌پراکنی در توییتر پس از روی کار آمدن ایلان ماسک

ورود ایلان ماسک به توییتر به مشکلات بسیار عجیبی منتهی شده است که یکی از آن‌ها که جدیدا مشخص شده است نشان دهنده این است که گفتار نفرت پراکنانه پس از ورود او افزایش یافته است.
به گزارش ایتنا و به نقل از Cnet، تحقیقات انجام شده در زمینه رفتار کاربران توییتر نشان دهنده این است که از زمانی که ایلان ماسک ..

ست نیوز
افزایش نفرت‌پراکنی در توییتر پس از روی کار آمدن ایلان ماسک ورود ایلان ماسک به توییتر به مشکلات بسیار عجیبی منتهی شده است که یکی از آن‌ها که جدیدا مشخص شده است نشان دهنده این است که گفتار نفرت پراکنانه پس از ورود او افزایش یافته است.
به گزارش ایتنا و به نقل از Cnet، تحقیقات انجام شده در زمینه رفتار کاربران توییتر نشان دهنده این است که از زمانی که ایلان ماسک وارد این شرکت شده است، میزان گفتارهای حاکی از نفرت برای افراد حاضر در این شبکه اجتماعی به شدت افزایش یافته است.
نکته جالب این است که ایلان ماسک مدعی شده است که از زمان ورود او به این پلتفرم، گفتار حاکی از نفرت در حال از بین رفتن هستند و به همین دلیل نیز تحقیقاتی که دقیقا برعکس این موضوع را نشان داده است، چندان برای این فرد جذاب نخواهد بود.
تحقیقات انجام شده توسط مرکز غیرانتفاعی مبارزه با رفتار نفرت پراکنانه، توییت‌های یاد شده از تاریخ ۲۷ اکتبر که ایلان ماسک وارد توییتر شده است تا روز ۱۸ نوامبر، برا با تعداد ۳۰ هزار و ۵۴۶ مورد بوده است.
افزایش نفرت‌پراکنی در توییتر پس از روی کار آمدن ایلان ماسک
این مقدار در مقایسه با بازه زمانی مشابه قبل از ورود ماسک به توییتر تقریبا سه برابر بیشتر شده است و این امر نشان دهنده روند بسیار خطرناکی است. بیشترین گروه و جوامعی که مخاطب این گفتارهای نفرت آفرین بوده‌اند، جامعه یهودیان، افراد دارای فرهنگ لاتین و اقلیت‌های جنسیتی بوده‌اند.
برای این تحقیقات تعداد توییت متوسط روزانه از چند هفته قبل از ورود ماسک مورد تحلیل قرار گرفته است و مشخص شده است که این اطلاعات شامل توییت‌های اصلی، توییت‌های نقل قول و توییت‌های مجدد هستند.
البته نکته بسیار مهم این است که این تحقیقات تنها مخاطبانی را مد نظر قرار داده است که به زبان انگلیسی در توییتر فعالیت می‌کنند و شامل زبان‌های دیگر نبوده است.
ایلان ماسک پیش از این مدعی شده بود که دیتای به دست آمده از توییتر نشان داده است که مقدار گفتارهای نفرت آمیز در این شبکه اجتماعی بسیار کاهش یافته است و از ۳ و نیم میلیون مورد به ۲ و نیم میلیون مورد کاهش یافته است ولی در عمل این شرایط شاهد عکس این موضوع هستیم.منبع :ایتنا