آمار رومینگ ملی در پاییز ۱۴۰۱
آمار رومینگ ملی در پاییز ۱۴۰۱

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق روند سال‌های گذشته در گزارش ۳ ماهه جدید خود، تعداد مشترکان روم شده در شبکه اپراتورها (رومینگ ملی) را به تفکیک اپراتورها منتشر کرده است که بر اساس آن، اپراتور همراه اول همچنان رکورد بیشترین میزبانی را تا پایان ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۱ در کشور از آن خود کرده است..

ست نیوز
آمار رومینگ ملی در پاییز 1401
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطابق روند سال‌های گذشته در گزارش ۳ ماهه جدید خود، تعداد مشترکان روم شده در شبکه اپراتورها (رومینگ ملی) را به تفکیک اپراتورها منتشر کرده است که بر اساس آن، اپراتور همراه اول همچنان رکورد بیشترین میزبانی را تا پایان ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۱ در کشور از آن خود کرده است.
به طوریکه این آمار نشان می‌دهد، بالغ بر بیست و یک میلیون مکالمه در سه ماهه‌ سوم سال ۱۴۰۱، از طریق رومینگ ملی صورت گرفته است، بدین‌ ترتیب که کاربران موبایل یک اپراتور در صورت عدم دسرسی به آنتن، از آنتن اپراتور دیگر استفاده کرده‌اند.
رومینگ ملی نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتورهای رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. هدف از اجرای طرح رومینگ ملی این بود که چنانچه در منطقه‌ای، سیم‌کارت مشترکان متعلق به یک اپراتور آنتن نداشت، آنها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، استفاده کنند و بدین ترتیب از امکانات شبکه بهره‌مند گردند و ارتباطشان با دیگر مشترکان برقرار باشد.
شایان ذکر است که این طرح از سال ۱۳۹۷، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور روستایی به صورت فراگیر به اجرا درآمد.
طرح رومینگ ملی مربوط به پوشش خدمات ارتباطی در مناطق داخلی کشور است و بر مبنای آن، هر دو اپراتور میزبان و میهمان، داخلی(ایرانی) هستند.
مطابق آمار تازه رگولاتوری، در طرح رومینگ ملی، همراه اول بیشترین میزبانی را در میان سه اپراتور کشور دارد که نشان از پوشش بیشتر آنتن این اپراتور دارد.
تعداد مکالمات از طریق رومینگ ملی به تفکیک اپراتور در جدول زیر آمده است.
roooaming
طبق آخرین آمار تنظیم مقررات، اپراتور ایرانسل، میزبان بیش از سه میلیون مشترک همراه اول بوده است و همراه اول میزبان بیش از یازده میلیون مشترک ایرانسل و سه میلیون مشترک رایتل.
منبع :ایتنا