گذرگاه تاریخ /  باربری با الاغ در چهارراه استانبول و مژدگانی ۵۰ تومانی!/ عکس
گذرگاه تاریخ /  باربری با الاغ در چهارراه استانبول و مژدگانی ۵۰ تومانی!/ عکس

۸۰ سال پیش ۵۰ تومانی بالاترین رقم برای برگرداندن اشیاء گمشده تلقی می‌شد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، چاپ آگهی برای یافتن مدارک و اشیاء باارزش گمشده در مطبوعات دهه ۱۳۲۰ بسیار رایج بود.
۳ نمونه از این آگهی‌ها را با مژدگانی ۵۰ تومانی که در روزنامه اطلاعات ۷ خرداد ۱۳۲۳ منتشر شده بخوانید و عکسی از چهار..

۸۰ سال پیش ۵۰ تومانی بالاترین رقم برای برگرداندن اشیاء گمشده تلقی می‌شد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، چاپ آگهی برای یافتن مدارک و اشیاء باارزش گمشده در مطبوعات دهه ۱۳۲۰ بسیار رایج بود.

۳ نمونه از این آگهی‌ها را با مژدگانی ۵۰ تومانی که در روزنامه اطلاعات ۷ خرداد ۱۳۲۳ منتشر شده بخوانید و عکسی از چهارراه استانبول در همان سال‌ها را تماشا کنید.

وقتی ۵۰ تومان بالاترین مژدگانی بود + آگهی و عکس

وقتی ۵۰ تومان بالاترین مژدگانی بود + آگهی و عکس

۲۲۳۲۲۵