کاپیتان پرسپولیس محروم شد
کاپیتان پرسپولیس محروم شد

کاپیتان پرسپولیس محروم شد کاپیتان تیم پرسپولیس بازی بعدی تیمش را از دست داد.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، امید عالیشاه کاپیتان تیم پرسپولیس در بازی با مس رفسنجان کارت زرد گرفت تا ۴ کارته شود.
با این شرایط عالیشاه بازی بعدی پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک را به دلیل ۴ کارته شدن از دست داد.
..

کاپیتان پرسپولیس محروم شد

کاپیتان تیم پرسپولیس بازی بعدی تیمش را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، امید عالیشاه کاپیتان تیم پرسپولیس در بازی با مس رفسنجان کارت زرد گرفت تا ۴ کارته شود.

با این شرایط عالیشاه بازی بعدی پرسپولیس مقابل آلومینیوم اراک را به دلیل ۴ کارته شدن از دست داد.

پایان پیام/