پُست مهم توئیتر سایت رهبری درباره انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم
پُست مهم توئیتر سایت رهبری درباره انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم

صفحه رسمی KHAMENEI.IR در شبکه اجتماعی ایکس پستی از بیانات مهم رهبری درباره انتخابات را منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، صفحه رسمی سایت KHAMENEI.IR، با انتشار پستی از بیانات رهبر انقلاب، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
‏رهبر انقلاب:
مشارکت مردم در ذات جمهوری اسلامی است.
لذا در هر ‎انتخابات..

صفحه رسمی KHAMENEI.IR در شبکه اجتماعی ایکس پستی از بیانات مهم رهبری درباره انتخابات را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، صفحه رسمی سایت KHAMENEI.IR، با انتشار پستی از بیانات رهبر انقلاب، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‏رهبر انقلاب:

مشارکت مردم در ذات جمهوری اسلامی است.

لذا در هر ‎انتخابات که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حسّاد آن دراز شده.

وقتی ‎مشارکت بالا است، زبان بدگویان کوتاه میشود؛ نمیتوانند ملامت کنند، نمیتوانند شادی کنند، ‎دشمن‌شاد نمیشویم.

پُست مهم توئیتر سایت رهبری درباره انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم

۲۷۲۱۹