واکنش کنعانی به زدن برچسب «یهودستیزی» به دانشجویان معترض آمریکایی
واکنش کنعانی به زدن برچسب «یهودستیزی» به دانشجویان معترض آمریکایی

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ‏بخش قابل توجهی از یهودیان، از جمله دانشجویان یهودی، از جنایات نفرت‌انگیز رژیم صهیونیستی و حمایت شرم‌آور دولت آمریکا از آن اعلام بیزاری کرده‌اند.
به گزارش ست نیوز ناصر کنعانی در صفحه اجتماعی ایکس در مورد ادامه اعتراضات دانشجویی در آمریکا و نوع برخور..

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ‏بخش قابل توجهی از یهودیان، از جمله دانشجویان یهودی، از جنایات نفرت‌انگیز رژیم صهیونیستی و حمایت شرم‌آور دولت آمریکا از آن اعلام بیزاری کرده‌اند.

به گزارش ست نیوز ناصر کنعانی در صفحه اجتماعی ایکس در مورد ادامه اعتراضات دانشجویی در آمریکا و نوع برخورد مقامات این کشور به این اعتراضات گفت: «اقدام مقامات دولت آمریکا در تحریف واقعیت و توصیف خشم و اعتراضات اصیل دانشجویی و دانشگاهی به عنوان یهودستیزی، به منظور توجیه و استفاده از ابزارهای سرکوب خشونت‌آمیز برای ساکت کردن اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز دانشجویان حامی فلسطین، چیزی از قبح عمل آنان کم نمی‌کند.

وی گفت: بخش قابل توجهی از یهودیان، از جمله دانشجویان یهودی، از جنایات نفرت‌انگیز رژیم صهیونیستی و حمایت شرم‌آور دولت آمریکا از آن اعلام بیزاری کرده‌اند.

کنعانی تاکید کرد: پرده تزویر از چهره مدعیان دروغین شعار ‎آزادی بیان و ‎حقوق بشر برافتاده است.

۳۱۱۳۱۱