همای سعادت در این شهر ایران دیده شد
همای سعادت در این شهر ایران دیده شد

همای سعادت در طالقان دیده شد.
به گزارش ست نیوز، هما، پرنده‌ای افسانه‌ای در فرهنگ ایرانی، نماد سعادت و خوشبختی است که دیدن آن به ندرت اتفاق می‌افتد. از منظر پرنده شناسی نام علمی هما یا همان مرغ استخوان خوار Gypaetus،barbatus یعنی کرکس ریش دار نامیده می شود.
هما از پرندگانی ست که در تمام طول سال یک..

همای سعادت در طالقان دیده شد.

به گزارش ست نیوز، هما، پرنده‌ای افسانه‌ای در فرهنگ ایرانی، نماد سعادت و خوشبختی است که دیدن آن به ندرت اتفاق می‌افتد. از منظر پرنده شناسی نام علمی هما یا همان مرغ استخوان خوار Gypaetus،barbatus یعنی کرکس ریش دار نامیده می شود.

هما از پرندگانی ست که در تمام طول سال یکجا می‌ماند .هما استخوانهای بزرگ را از ارتفاع زیاد روی سنگ ها پرت میکند تا به قطعه های کوچک تر شکسته شود.

همای وحشی به پرهایش خاک سرخ میمالد تا ترسناک تر به نظر برسد.

بر اساس ویدئویی که ایسنا منتشر کرده، همای سعادت در طالقان دیده شده است.

همای سعادت در این شهر ایران دیده شد

همای سعادت در این شهر ایران دیده شد