هشدار ایلان ماسک: هوش مصنوعی این مشاغل را نابود می‌کند
هشدار ایلان ماسک: هوش مصنوعی این مشاغل را نابود می‌کند

ماسک در گفتگویی ۵۰ دقیقه‌ای با ریشی سوناک نخست‌وزیر بریتانیا که حالت غیرمعمول و دوستانه داشت، مدعی شد گسترش فناوری هوش مصنوعی در آینده شغل‌های روزانه را بیهوده خواهد کرد و ربات‌های انسان‌نما بسیاری از مردم را بیکار می‌کنند.
اگرچه به عقیده ماسک این فناوری می‌تواند یادگیری را متحول کند و بهترین و صبو..

ست نیوز
هشدار ایلان ماسک: هوش مصنوعی این مشاغل را نابود می‌کند
ماسک در گفتگویی ۵۰ دقیقه‌ای با ریشی سوناک نخست‌وزیر بریتانیا که حالت غیرمعمول و دوستانه داشت، مدعی شد گسترش فناوری هوش مصنوعی در آینده شغل‌های روزانه را بیهوده خواهد کرد و ربات‌های انسان‌نما بسیاری از مردم را بیکار می‌کنند.
اگرچه به عقیده ماسک این فناوری می‌تواند یادگیری را متحول کند و بهترین و صبورترین معلم هر شخص باشد، اما در مقابل، نیروی کار انسانی منسوخ خواهد شد.
ماسک ادامه داد: من فکر می‌کنم ما در اینجا شاهد مخرب‌ترین نیروی تاریخ هستیم. ما برای اولین بار چیزی خواهیم داشت که باهوش‌تر از باهوش‌ترین انسان خواهد بود. زمانی فرا می‌رسد که به هیچ شغلی نیاز نیست. هوش مصنوعی قادر به انجام همه کارها خواهد بود.
از نظر ایلان ماسک که در یک دهه گذشته نیز بر آن پافشاری داشته، هوش مصنوعی می‌تواند بقای نسل بشر را تهدید کند.
منبع: العینمنبع :ایتنا