میزان افزایش حقوق کارگران در ۷ سال گذشته + اینفوگرافیک
میزان افزایش حقوق کارگران در ۷ سال گذشته + اینفوگرافیک

میزان افزایش حقوق کارگران در ۷ سال گذشته در یک اینفوگرافیک ببینید .
به گزارش خبرگزاری ست نیوز،به نقل از تجارت نیوز حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد. افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵ درصد تعیین شد.

۲۲۰

میزان افزایش حقوق کارگران در ۷ سال گذشته در یک اینفوگرافیک ببینید .

به گزارش خبرگزاری ست نیوز،به نقل از تجارت نیوز حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد. افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵ درصد تعیین شد.

میزان افزایش حقوق کارگران در ۷ سال گذشته + اینفوگرافیک

۲۲۰