مطهره گونه‌ای بازداشت شد
مطهره گونه‌ای بازداشت شد

مطهره گونه‌ای بازداشت شد.
به گزارش ست نیوز، مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران، که پیشتر از تحصیل در رشته دندانپزشکی تعلیق و تبعید شده بود، بازداشت شد.
انصاف‌نیوز نوشت: گفته می‌شود او اکنون به بند عمومی زندان اوین انتقال یافته است.
۴۷۴۷

مطهره گونه‌ای بازداشت شد.

به گزارش ست نیوز، مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران، که پیشتر از تحصیل در رشته دندانپزشکی تعلیق و تبعید شده بود، بازداشت شد.

انصاف‌نیوز نوشت: گفته می‌شود او اکنون به بند عمومی زندان اوین انتقال یافته است.

۴۷۴۷