مشترکان اینترنت ۵G در هند به ۱۳۰ میلیون می‌رسد
مشترکان اینترنت ۵G در هند به ۱۳۰ میلیون می‌رسد

اریکسون موبیلیتی برآورد کرده است که تا پایان ۲۰۲۳ تعداد اشتراک‌های ۵G هند به ۱۳۰ میلیون برسد.
پیش‌بینی دیگر این است که همین شاخص تا پایان ۲۰۲۹ به ۸۶۰ میلیون برسد و به این معناست بیش از ۶۸ درصد اشتراک‌های تلفن همراه، مبتنی بر نسل ۵G خواهد بود.
در حال حاضر فناوری ۴G اشتراک غالب هندی‌هاست اما برآورد شد..

ست نیوز
مشترکان اینترنت 5G در هند به ۱۳۰ میلیون می‌رسد
اریکسون موبیلیتی برآورد کرده است که تا پایان ۲۰۲۳ تعداد اشتراک‌های ۵G هند به ۱۳۰ میلیون برسد.
پیش‌بینی دیگر این است که همین شاخص تا پایان ۲۰۲۹ به ۸۶۰ میلیون برسد و به این معناست بیش از ۶۸ درصد اشتراک‌های تلفن همراه، مبتنی بر نسل ۵G خواهد بود.
در حال حاضر فناوری ۴G اشتراک غالب هندی‌هاست اما برآورد شده تعداد اشتراک‌های این نسل از ۸۷۰ میلیون در سال ۲۰۲۳ به ۳۹۰ میلیون تا سال ۲۰۲۹ کاهش می‌یابد؛ تعداد کل اشتراک‌های تلفن همراه تا سال ۲۰۲۹ به یک میلیارد و ۲۷ میلیون در هند می‌رسد.
همچنین در گزارش اریکسون آمده است که با پوشش همه جانبه ۵G، میانگین اینترنت مصرفی هر گوشی هوشمند در هند از ۳۱ به ۷۵ گیگابایت در ماه تا سال ۲۰۲۹ خواهد رسید.
منبع: ایسنامنبع :ایتنا