متا تحت فشار سازمان آنتی‌تراست ایتالیا
متا تحت فشار سازمان آنتی‌تراست ایتالیا

این اتهامات بخشی از تحقیقات در مورد حقوق موسیقی است که در این کشور انجام می شود. متا که مالک فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس اپ است، ماه گذشته نتوانست با انجمن مولفان و ناشران ایتالیایی SIAE برای تجدید توافق مجوزهای کپی رایت به توافق برسد.
به گزارش ایتنا از مهر، در نتیجه تمام قطعه های موسیقی تحت نظارت SI..

ست نیوز
متا تحت فشار سازمان آنتی‌تراست ایتالیا
این اتهامات بخشی از تحقیقات در مورد حقوق موسیقی است که در این کشور انجام می شود. متا که مالک فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس اپ است، ماه گذشته نتوانست با انجمن مولفان و ناشران ایتالیایی SIAE برای تجدید توافق مجوزهای کپی رایت به توافق برسد.
به گزارش ایتنا از مهر، در نتیجه تمام قطعه های موسیقی تحت نظارت SIAE از ۱۶ مارس تاکنون در پلتفرم های متا مسدود شده اند. ناظر آنتی تراست ایتالیا اعلام کرد این اقدام متا به رقابت در بازار آسیب می رساند و به شرکت دستور داد مذاکرات با SIAE را از سر بگیرد.
سخنگوی متا اعلام کرد این شرکت با اقدامات پیشگیرانه سازمان ایتالیایی موافق نیست اما از فرصتی برای از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک توافق استقبال می کند.
وی بعدا افزود درخواست دیگری SIAE ارسال می کند تا مجوز توافقنامه خود را طولانی تر کند. او در این باره گفت: ما معتقدیم همکاری با صنعت موسیقی اهمیت زیادی دارد.منبع :ایتنا