آمالگام کالکشن، بزرگ‌ترین تولیدکننده ماکت در جهان، از ماکت فراری ۸۱۲ کامپیتیزیونه با مقیاس ۱:۸رونمایی کرد. از این فراری ۶۰ سانتی‌متری فقط ۱۹۹ عدد ساخته شده است و با قیمت باورنکردنی ۱۶ هزار دلار به بازار عرضه می‌شود.
۵۴۳۲۲

آمالگام کالکشن، بزرگ‌ترین تولیدکننده ماکت در جهان، از ماکت فراری ۸۱۲ کامپیتیزیونه با مقیاس ۱:۸رونمایی کرد. از این فراری ۶۰ سانتی‌متری فقط ۱۹۹ عدد ساخته شده است و با قیمت باورنکردنی ۱۶ هزار دلار به بازار عرضه می‌شود.

۵۴۳۲۲