لوکادیا به پرسپولیس برمی گردد
لوکادیا به پرسپولیس برمی گردد

لوکادیا به پرسپولیس برمی گردد مدیرعامل پرسپولیس گفت: ما به لوکادیا پیشنهاد دادیم و اگر او شرایط پرسپولیس را بپذیرد، مشکلی برای این انتقال نخواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار ورزشی فارس، رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس درباره اینکه لوکادیا با پیراهن پرسپولیس استوری های مختلف می گذارد و گویا علاقه دارد برگرد..

لوکادیا به پرسپولیس برمی گردد

مدیرعامل پرسپولیس گفت: ما به لوکادیا پیشنهاد دادیم و اگر او شرایط پرسپولیس را بپذیرد، مشکلی برای این انتقال نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار ورزشی فارس، رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس درباره اینکه لوکادیا با پیراهن پرسپولیس استوری های مختلف می گذارد و گویا علاقه دارد برگردد، پرسپولیس با این درخواست موافقت خواهد کرد، گفت: بله، ما پیشنهاد دادیم و در انتظار پاسخ وی هستیم. یحیی گل محمدی هم تایید کردند و گفتند اگر ایشان (لوکادیا) شرایط پرسپولیس را بپذیرد، مشکلی برای این انتقال نخواهیم داشت.ما پیشنهاد دادیم و منتظر پاسخ او هستیم.

پایان پیام/