قیمت سکه، شب عیدی پرواز کرد/ عکس و جزییات
قیمت سکه، شب عیدی پرواز کرد/ عکس و جزییات

نیم قرن پیش، قیمت انواع سکه طلا از نوع پهلوی افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز اطلاعات آنلاین نوشت: در اواخر بهمن ۱۳۵۲ افزایش خرید انواع سکه پهلوی از سوی مردم برای عیدی دادن در نوروز ۱۳۵۳ باعث افزایش قیمت انواع تمام، نیم و ربع سکه پهلوی در بازار طلای تهران شد.
روزنامه اطلاعات ۳۰ بهمن ۱۳۵۲ گ..

نیم قرن پیش، قیمت انواع سکه طلا از نوع پهلوی افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز اطلاعات آنلاین نوشت: در اواخر بهمن ۱۳۵۲ افزایش خرید انواع سکه پهلوی از سوی مردم برای عیدی دادن در نوروز ۱۳۵۳ باعث افزایش قیمت انواع تمام، نیم و ربع سکه پهلوی در بازار طلای تهران شد.

روزنامه اطلاعات ۳۰ بهمن ۱۳۵۲ گزارشی از وضعیت بازار و قیمت انواع سکه طلای پهلوی منتشر کرد. خبرها را بخوانید و عکسی از بازار زرگرهای تهران در بهمن ۱۳۵۲ تماشا کنید.

قیمت سکه، شب عیدی پرواز کرد/ عکس و جزییات

قیمت سکه، شب عیدی پرواز کرد/ عکس و جزییات

۲۲۳۲۲۵