فوری /شرط سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات ۱۴۰۳
فوری /شرط سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات ۱۴۰۳

مهم ترین نکته درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، پای ایران ما وسط است و سرنوشت بچه های ما که قرار است دولت آینده، برایشان تصمیم بگیرد.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، حجت الاسلام سید محمد خاتمی با صدور پیامی گفت: اگر آنچه این جبهه پیشنهاد کرده است محقق شود در انتخا..

مهم ترین نکته درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، پای ایران ما وسط است و سرنوشت بچه های ما که قرار است دولت آینده، برایشان تصمیم بگیرد.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، حجت الاسلام سید محمد خاتمی با صدور پیامی گفت: اگر آنچه این جبهه پیشنهاد کرده است محقق شود در انتخابات شرکت می کنم.

متن کامل بیانیه سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات را به نقل از اصلاحات نیوز بخوانید؛

بسم الله الرحمن الرحیم

بارها گفته‌ام و باز هم می گویم که استقرار سامان مردم سالاری با انتخابات میسر است و حاکمیت بر سرنوشت از این راه تأمین می شود در صورتیکه انتخابات سالم و رقابتی باشد و انتخاب کننده مردم باشند نه حاکمان؛ و ما با انتخابات مطلوب به معنی درست کلمه فاصله زیاد داریم، ولی با توجه به اوضاع و احوال درونی، بیرونی و پیرامونی جامعه و کشور چه بسا شرکت در انتخابات موجه باشد ولو اینکه شرایط انتخابات کمال مطلوب وجود نداشته باشد.

ضمن تایید راهبرد انتخاباتی جبهه اصلاحات این بنده کوچک خداوند که بر این باور بوده و هستم که همواره و همه جا در کنار مردم و با مردم بود و خیر و صلاح آنان را خواست اگر آنچه این جبهه پیشنهاد کرده است محقق شود در انتخابات شرکت می کنم و انتظار دارم که مردم شریف نیز حضور داشته باشند و اما چند نکته در باب نامزد مورد نظر:

علاوه بر شرایط عام و بویژه پاک دامنی و پاک دستی و عزم و توان خدمت صادقانه به مردم؛

١- نامزد مطلوب باید در باور و عمل تحولخواه باشد. چرا که جامعه رنج دیده و ناراضی ما بیش از هر چیز به تحول در عرصه های ساختاری، رویکردی و تدبیر و مدیریت نیازمند است. در این لحظه از زمان گرچه تحول اساسی دور از دسترس و حرکت به سوی آن با دشواری و مانع های فراوان روبروست ولی نفس باور به تحول و لزوم پافشاری بر آن سبب خواهد شد که مسئول تحولخواه با تعامل مثبت با ارکان حاکمیت به نفع مردم و بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار دارد که چندان هم زیاد نیست در جهت تحول در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی گام بردارد و همه می دانیم که تحول اساسی امری تدریجی است و اولویت بر جلوگیری از افول سرمایه های اقتصادی و انسانی که متاسفانه روز بروز تضعیف شده و نیز تلاش برای بهبود زندگی و معیشت مردم و بویژه بخشهای متوسط و پایین جامعه با رویکرد اقتصادی مطلوب در جهت توسعه همه جانبه همراه با عدالت است و از یاد نبریم که در همه دوره ها بخصوص در این دوره جامعه با شعارهایی خاص و با مردم فریبی و به اصطلاح پوپولیسم مواجه بوده و خواهد بود، شعارها و رویکردها و عملکردهایی که نه تنها گشایش در کار مردم ایجاد نمی کند بلکه عرصه را از این که هست نیز بدتر می کند.

٢- درد بزرگ جامعه ما فقدان خردورزی است و در گزینش نامزد مورد نظر باید زمینه حاکمیت خردورزی و بی خردی فراهم آید، بخصوص توان و تصمیم تکیه بر خرد جمعی.

٣- کاردانی و برخورداری از صلاحیت های نظری و عملی و توان تدبیر عالمانه و بهره گیری از نیروهای کارآمد و بخصوص جوان.

امیدوارم همگان و بخصوص دست اندرکاران امر انتخابات با درک موقعیت حساس کنونی و نیز آن گستره نارضایتی عمومی به شکاف روز افزون میان ملت و حکومت زمینه انتخاباتی فراهم آورند که همه جریانها و نیز بخشهای مختلف جامعه بتوانند نامزد مطلوب خود را در صحنه ببینند.

سید محمد خاتمی
١۴٠٣/٠٣/١۴

۲۷۲۷