غول‌های فناوری در نیوزیلند مالیات می‌دهند
غول‌های فناوری در نیوزیلند مالیات می‌دهند

گرانت رابرتسون، وزیر دارایی نیوزیلند اظهار کرد: مالیات پیشنهادی برای شرکت‌های چند ملیتی که بیش از ۷۵۰ میلیون یورو (۸۱۰ میلیون دلار) در سال از خدمات دیجیتالی جهانی و بیش از ۳.۵ میلیون دلار نیوزیلند (دو میلیون دلار آمریکا) از خدمات دیجیتالی ارائه شده به کاربران نیوزیلند درآمد دارند، اعمال خواهد شد.
به..

ست نیوز
غول‌های فناوری در نیوزیلند مالیات می‌دهند
گرانت رابرتسون، وزیر دارایی نیوزیلند اظهار کرد: مالیات پیشنهادی برای شرکت‌های چند ملیتی که بیش از ۷۵۰ میلیون یورو (۸۱۰ میلیون دلار) در سال از خدمات دیجیتالی جهانی و بیش از ۳.۵ میلیون دلار نیوزیلند (دو میلیون دلار آمریکا) از خدمات دیجیتالی ارائه شده به کاربران نیوزیلند درآمد دارند، اعمال خواهد شد.
به گزارش ایتنا از ایسنا، این مالیات روی سه درصد درآمد ناخالص خدمات دیجیتالی مشمول مالیات نیوزیلند اعمال خواهد شد که مشابه مالیات‌های بکار بسته شده توسط سایر حوزه‌های قضایی مانند فرانسه و انگلیس است و انتظار می‌رود ظرف مدت چهار سال، ۲۲۲ میلیون دلار نیوزیلند، درآمد مالیاتی تولید کند.
دولت‌های سرتاسر جهان نگران هستند که شرکت‌های بزرگی مانند گوگل و فیس‌بوک، مالیات کافی پرداخت نمی‌کنند یا مالیاتشان را در جای درست پرداخت نمی‌کنند و قوانین مالیاتی جهانی فعلی، به‌درستی نحوه کسب درآمد این شرکت‌ها را نشان نمی‌دهد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، وزیر دارایی نیوزیلند گفت: واضح است که چارچوب مالیاتی بین‌المللی با تغییرات در شیوه‌های تجاری مدرن و دیجیتالی‌سازی فزاینده تجارت، همگام نبوده است. این مشکلی است که کشورهای سراسر جهان با آن مواجه هستند. با استفاده تعداد بیشتری از کسب‌وکارهای خارج از کشور از مدل‌های کسب‌وکار دیجیتالی، توانایی ما برای اعمال مالیات روی آنها محدود می‌شود و بار سنگین‌تری روی دوش گروه‌های کوچک‌تری از مالیات دهندگان می‌افتد.منبع :ایتنا