عکسی قدیمی و کمیاب از مراسم عروسی کندی
عکسی قدیمی و کمیاب از مراسم عروسی کندی

عکس زیر مربوط به مراسم عروسی جان اف کندی و ژاکلین کندی در ۱۲ سپتامبر ۱۹۵۳ است.
به گزارش ست نیوز، جان فیتزجرالد کِنِدی (John Fitzgerald Kennedy) زاده ۲۲ می ۱۹۱۷، سی‌وپنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود. او از سال ۱۹۶۱ تا زمان به قتل رسیدنش در ۱۹۶۳ ریاست جمهور آمریکا را برعهده داشت.

۳۱۱۳۱۱

عکس زیر مربوط به مراسم عروسی جان اف کندی و ژاکلین کندی در ۱۲ سپتامبر ۱۹۵۳ است.

به گزارش ست نیوز، جان فیتزجرالد کِنِدی (John Fitzgerald Kennedy) زاده ۲۲ می ۱۹۱۷، سی‌وپنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود. او از سال ۱۹۶۱ تا زمان به قتل رسیدنش در ۱۹۶۳ ریاست جمهور آمریکا را برعهده داشت.

عکسی قدیمی و کمیاب از مراسم عروسی کندی

۳۱۱۳۱۱