عکسی قدیمی از همنشینی روحانی تندرو با سیدمحمد خاتمی
عکسی قدیمی از همنشینی روحانی تندرو با سیدمحمد خاتمی

تصویری قدیمی از رئیس دولت اصلاحات را مشاهده می کنید.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، عکسی قدیمی از مرتضی آقاتهرانی منتخب تهران در مجلس دوازدهم منتشر شده است که در آن با حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات دور یک میز نشسته اند.

۲۷۲۱۸

تصویری قدیمی از رئیس دولت اصلاحات را مشاهده می کنید.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، عکسی قدیمی از مرتضی آقاتهرانی منتخب تهران در مجلس دوازدهم منتشر شده است که در آن با حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات دور یک میز نشسته اند.

عکسی قدیمی از همنشینی روحانی تندرو با سیدمحمد خاتمی

۲۷۲۱۸