سحابی M1: سحابی خرچنگ از دید هابل
سحابی M1: سحابی خرچنگ از دید هابل

وقتی که یک ستاره منفجر می‌شود، یا اصطلاحاً یک ابرنواختر را پشت سر می‌گذارد، پس از آن یک آشفتگی بر جای می‌ماند. سحابی خرچنگ نیز حاصل یک ابرنواختر است که در سال ۱۰۵۴ پس از میلاد مشاهده شد و پر از رشته‌ها و فیلمان‌های مرموز و اسرارآمیز است.
این رشته‌ها نه تنها بسیار پیچیده هستند، بلکه به نظر می‌رسد نسب..

ست نیوز
سحابی M1: سحابی خرچنگ از دید هابل وقتی که یک ستاره منفجر می‌شود، یا اصطلاحاً یک ابرنواختر را پشت سر می‌گذارد، پس از آن یک آشفتگی بر جای می‌ماند. سحابی خرچنگ نیز حاصل یک ابرنواختر است که در سال ۱۰۵۴ پس از میلاد مشاهده شد و پر از رشته‌ها و فیلمان‌های مرموز و اسرارآمیز است.
این رشته‌ها نه تنها بسیار پیچیده هستند، بلکه به نظر می‌رسد نسبت به ابرنواختر اصلی جرم کمتری داشته و نسبت به یک انفجار آزاد، سرعتی بالاتر از حد انتظار داشته باشند.
تصویر برگزیدهٔ امروز ناسا که توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده است، در سه رنگ انتخاب و برای علاقه‌مندان علم ارائه شده است.
سحابی خرچنگ نزدیک به ۱۰ سال نوری پهنا دارد. در مرکز این سحابی یک تپ‌اختر قرار دارد: یک ستاره نوترونی با جرمی برابر با جرم خورشید اما به اندازه یک شهر کوچک! گفتنی است تپ‌اختر خرچنگ در هر ثانیه نزدیک به ۳۰ بار می‌چرخد!
CrabNebula Hubble 960منبع :ایتنا