زلزله ۴.۶ ریشتری جنوب ایران را لرزاند
زلزله ۴.۶ ریشتری جنوب ایران را لرزاند

زلزله بخش‌هایی از استان فارس را لرزاند.
به گزارش ست نیوز از مرکز لرزه‌نگاری کشور، ساعت ۲۳ و ۲۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ در مقیاس ریشتر، منطقه بنارویه در استان فارس را لرزاند.
۲۳۳۲۳۳

زلزله بخش‌هایی از استان فارس را لرزاند.

به گزارش ست نیوز از مرکز لرزه‌نگاری کشور، ساعت ۲۳ و ۲۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ در مقیاس ریشتر، منطقه بنارویه در استان فارس را لرزاند.

۲۳۳۲۳۳