دو تن از برادران لاریجانی در یک قاب
دو تن از برادران لاریجانی در یک قاب

این تصاویر در حاشیه مراسم بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید در مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، ۲ تن از برادران لاریجانی یعنی علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی را در یک قاب مشاهده می‌کنید. این تصاویر در حاشیه مراسم بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید در مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت شده‌اند.

این تصاویر در حاشیه مراسم بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید در مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، ۲ تن از برادران لاریجانی یعنی علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی را در یک قاب مشاهده می‌کنید. این تصاویر در حاشیه مراسم بزرگداشت رئیس‌جمهور شهید در مجمع تشخیص مصلحت نظام ثبت شده‌اند.

دو تن از برادران لاریجانی در یک قاب

دو تن از برادران لاریجانی در یک قاب