دستگیری قلدرهای مسعودیه تهران
دستگیری قلدرهای مسعودیه تهران

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت : ۲۶همن خبری درگیری تعدادی اراذل و اوباش در محلۀ مسعودیۀ تهران و تخریب اموال شهروندان دریافت شد.
به گزارش ست نیوز،رئیس پلیس پیشگیری پایتخت: ۲۶ بهمن خبری درگیری تعدادی اراذل و اوباش در محلۀ مسعودیۀ تهران و تخریب اموال شهروندان دریافت شد.اراذل با تخریب خودروها قدرت‌نمایی..

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت : ۲۶همن خبری درگیری تعدادی اراذل و اوباش در محلۀ مسعودیۀ تهران و تخریب اموال شهروندان دریافت شد.

به گزارش ست نیوز،رئیس پلیس پیشگیری پایتخت: ۲۶ بهمن خبری درگیری تعدادی اراذل و اوباش در محلۀ مسعودیۀ تهران و تخریب اموال شهروندان دریافت شد.اراذل با تخریب خودروها قدرت‌نمایی می‌کردند و آرامش شهروندان برهم می‌زدند.

فارس در خبری نوشت پلیس ۲ نفر از متهمان که از اراذل و اوباش سابقه‌دار بوده و قصد حمله به ماموران با سلاح سرد داشتند در محل زمین‌گیر و دستگیر کردند. ۳ نفر دیگر از عاملان اصلی ایجاد رعب و وحشت که حالت عادی نداشتند، سوار بر موتور مشاهده و دستگیر شدند.

از متهمان ۴ سلاح سرد و یک تلفن سرقتی کشف شد. متهمان با حکم قضائی همگی روانه زندان شدند و دستگیری سایر مرتبطان در دستور کار قرار دارد.