خبر ویژه برای سهامداران/ لغو عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه تا اطلاع ثانوی
خبر ویژه برای سهامداران/ لغو عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه تا اطلاع ثانوی

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه تا اطلاع ثانوی لغو شده است.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو عرضه‌های اولیه تا اطلاع ثانوی خبر داد.
قادر معصومی خانقاه، مدیر جدید نظارت بر بورس‌های سازمان بورس ..

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو عرضه‌های اولیه تا اطلاع ثانوی خبر داد.

قادر معصومی خانقاه، مدیر جدید نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به لغو عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه گفت: این تصمیم در راستای حمایت از بازار سرمایه با توجه به شرایط کنونی گرفته شده است.

۲۲۳۲۲۳