جلیلی پس از پایان مناظره: مهم است که چه رویکردی سکان کشور را دست بگیرد
جلیلی پس از پایان مناظره: مهم است که چه رویکردی سکان کشور را دست بگیرد

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جکهوری گفت: به عزیزانی که رای ندادند می‌گویم که کشور متعلق به شماست و شما باید دیده شوید و مطالبتان شنیده شود.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، سعید جلیلی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از پایان اولین مناظره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، در جمع خبرنگ..

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جکهوری گفت: به عزیزانی که رای ندادند می‌گویم که کشور متعلق به شماست و شما باید دیده شوید و مطالبتان شنیده شود.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، سعید جلیلی، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از پایان اولین مناظره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، در جمع خبرنگاران تاکید کرد: به عزیزانی که رای ندادند می‌گویم که کشور متعلق به شماست و شما باید دیده شوید و مطالبتان شنیده شود.

بنابر روایت تسنیم، وی ادامه داد:خیلی مهم است که چه رویکرد و نگاهی سکان کشور را دست بگیرد.

۲۷۲۱۹