تهران قدیم| ساختمان راه آهن تهران ۷۸ سال قبل/ عکس
تهران قدیم| ساختمان راه آهن تهران ۷۸ سال قبل/ عکس

عکس زیر از ساختمان راه آهن تهران در سال ۱۳۲۵ است.
به گزارش ست نیوز از سازمان اسناد و کتابخانه ملی، محمود پاکزاد از اولین عکاسانی است که تاریخ خیابان‌های تهران را مصور و مستند کرده است، البته از جمله شهرهایی که پاکزاد برای عکاسی به آن‌ها سفر کرده می‌توان به اصفهان، شیراز، تبریز، گرگان، اهواز،آبادان..

عکس زیر از ساختمان راه آهن تهران در سال ۱۳۲۵ است.

به گزارش ست نیوز از سازمان اسناد و کتابخانه ملی، محمود پاکزاد از اولین عکاسانی است که تاریخ خیابان‌های تهران را مصور و مستند کرده است، البته از جمله شهرهایی که پاکزاد برای عکاسی به آن‌ها سفر کرده می‌توان به اصفهان، شیراز، تبریز، گرگان، اهواز،آبادان، خرمشهر، همدان، آذربایجان، قم، شهرهای شمالی ایران اشاره کرد. پاکزاد در سال ۱۳۷۷ خودش را بازنشسته کرد و در سال ۱۳۷۸ عکس‌های خود را به سازمان اسناد ملی اهدا کرد.

عکس زیر از ساختمان راه آهن تهران در سال ۱۳۲۵ است.

تهران قدیم| ساختمان راه آهن تهران ۷۸ سال قبل/ عکس

۲۳۳۲۳۳