تصویر روز ناسا: شبیه‌سازی تصادف دو سیاهچاله / فیلم
تصویر روز ناسا: شبیه‌سازی تصادف دو سیاهچاله / فیلم

این هفته، هفته سیاهچاله در ناسا است و تصاویر روز ناسا به سیاهچاله‌ها اختصاص دارد. تصویر امروز به نمایش شبیه‌سازی برخورد و ادغام دو سیاهچاله ستاره‌ای می‌پردازد که نخستین امواج گرانشی کشف‌شده در تاریخ را پدید آوردند.
به گزارش ست نیوز، این شبیه‌سازی با الهام از جزئیات رویداد اولین مشاهده مستقیم امواج..

این هفته، هفته سیاهچاله در ناسا است و تصاویر روز ناسا به سیاهچاله‌ها اختصاص دارد. تصویر امروز به نمایش شبیه‌سازی برخورد و ادغام دو سیاهچاله ستاره‌ای می‌پردازد که نخستین امواج گرانشی کشف‌شده در تاریخ را پدید آوردند.

به گزارش ست نیوز، این شبیه‌سازی با الهام از جزئیات رویداد اولین مشاهده مستقیم امواج گرانشی در سال ۲۰۱۵ ساخته شده و با سرعت آهسته اجرا می‌شود؛ اما اگر قرار بود در زمان واقعی اجرا شود، حدود یک‌سوم ثانیه بیشتر طول نمی‌کشید.

این دو سیاهچاله در مقابل پس‌زمینه‌ای از ستارگان و توده‌های گاز و غبار قرار گرفته‌اند. گرانش شدید آن‌ها با تاب دادن فضازمان، سبب می‌شود که پرتوهای نور اجرام دورتر به شکل حلقه‌های اینشتین خم بردارند. این دو سیاهچاله در گردش مارپیچ‌وار به دور هم، نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند و درنهایت به هم می‌پیوندند. امواج گرانشی حاصل از ادغام سریع این اجرام که در شرایط معمول نامرئی است، در اینجا اثر مشاهده‌پذیری دارد و باعث می‌شود تصاویر مرئی، هم در داخل و هم در خارج از حلقه‌های اینشتین، حتی پس از ادغام سیاهچاله‌ها، موج بردارد.

ویژگی‌های نخستین امواج گرانشی شناسایی‌شده توسط رصدخانهLIGO که به رویداد GW150914 معروف شد، با ادغام دو سیاهچاله به جرم‌های ۳۶ و ۳۱ برابر جرم خورشید در فاصله ۱٫۳ میلیارد سال نوری از زمین مطابقت دارد. جالب اینجاست که پس از ادغام، سیاهچاله‌ای بزرگ‌تر برجا ماند که فقط ۶۳ برابر خورشید جرم داشت و معادل ۳ جرم خورشید به شکل انرژی امواج گرانشی به سراسر عالم تابیده شد.

اعتبار ویدیو: پروژه شبیه‌سازی eXtreme Spacetimes

منبع: تصویر روز ناسا

۵۴۵۴