تصاویری از خوش و بش سعید جلیلی با محمود احمدی نژاد
تصاویری از خوش و بش سعید جلیلی با محمود احمدی نژاد

تصاویری از سعید جلیلی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را مشاهده می کنید.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، «سعید جلیلی»، نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، متولد ۱۳۴۴ در مشهد است. او پیش از این دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران با کشورهای غربی بود.جلیلی از س..

تصاویری از سعید جلیلی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را مشاهده می کنید.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، «سعید جلیلی»، نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، متولد ۱۳۴۴ در مشهد است. او پیش از این دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران با کشورهای غربی بود.جلیلی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با کشورهای غربی بود.

آنگونه که ایرنا روایت کرده، در سال ۱۳۹۲ در یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد، و بیش از ۴ میلیون رای کسب کرد و نفر سوم شد. جلیلی از همان سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی است.

تصاویری از سعید جلیلی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را مشاهده می کنید.

تصاویری از خوش و بش سعید جلیلی با محمود احمدی نژاد

تصاویری از خوش و بش سعید جلیلی با محمود احمدی نژاد

تصاویری از خوش و بش سعید جلیلی با محمود احمدی نژاد

تصاویری از خوش و بش سعید جلیلی با محمود احمدی نژاد

۲۷۲۱۸