تشکیل پرونده قضایی برای روزنامه هم‌میهن
تشکیل پرونده قضایی برای روزنامه هم‌میهن

دادستانی تهران برای روزنامه هم‌میهن پرونده قضایی تشکیل داد
به گزارش ست نیوز از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، انتشار یک مطلب توهین آمیز در صفحه اجتماعی روزنامه هم‌میهن با ورود دادستانی تهران منجر به تشکیل پرونده قضایی شد.
صبح امروز یادداشتی در صفحه اجتماعی روزنامه هم‌میهن منتشر شده بود که در پی انتشار..

دادستانی تهران برای روزنامه هم‌میهن پرونده قضایی تشکیل داد

به گزارش ست نیوز از مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، انتشار یک مطلب توهین آمیز در صفحه اجتماعی روزنامه هم‌میهن با ورود دادستانی تهران منجر به تشکیل پرونده قضایی شد.

صبح امروز یادداشتی در صفحه اجتماعی روزنامه هم‌میهن منتشر شده بود که در پی انتشار این مطلب دادستانی تهران برای مدیرمسئول این روزنامه پرونده قضایی تشکیل داد.

۲۳۳۲۳۳