تتلو توبه‌نامه نوشته و می‌خواهد ازدواج کند و بچه‌دار شود
تتلو توبه‌نامه نوشته و می‌خواهد ازدواج کند و بچه‌دار شود

بازپرس پرونده تتلو گفت: تتلو توبه‌نامه نوشته و می‌خواهد ازدواج کند و بچه‌دار شود.
به گزارش ست نیوز، بازپرس پرونده تتلو گفت: تتلو توبه نامه هم نوشته و گفته از اعمال و رفتارش پشیمان است.
ایلنا در خبری نوشت: وحید ناصری افزود: تتلو می گوید دوست دارد بعد از پایان مجازات مثل خیلی از جوان‌ها ازدواج کند ..

بازپرس پرونده تتلو گفت: تتلو توبه‌نامه نوشته و می‌خواهد ازدواج کند و بچه‌دار شود.

به گزارش ست نیوز، بازپرس پرونده تتلو گفت: تتلو توبه نامه هم نوشته و گفته از اعمال و رفتارش پشیمان است.

ایلنا در خبری نوشت: وحید ناصری افزود: تتلو می گوید دوست دارد بعد از پایان مجازات مثل خیلی از جوان‌ها ازدواج کند و خانواده تشکیل دهد.

بازپرس پرونده تتلو گفت: او در جلسات خود از بلاتکلیفی در ترکیه حرف زده و گفته که دلتنگ خانواده‌اش بوده. همین هم باعث شده با پای خودش به ایران برگردد. حتی توبه نامه هم نوشته و گفته از اعمال و رفتارش پشیمان است.

وی افزود: تتلو می‌گفت دوست دارد بعد از پایان مجازات مثل خیلی از جوان‌ها ازدواج کند، خانواده تشکیل دهد، بچه بیاورد و موسیقی را به شیوه درستش ادامه دهد.

۴٧٢٣۶