بهترین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب که بود؟
بهترین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب که بود؟

بهترین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب که بود؟
به گزارش ست نیوز،‌این سوالی بود که از سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم پرسیده شد.
بطحایی ابتدا جواب داد:اجازه دهید این سوال را پاسخ ندهم.
اما در ادامه و در پاسخ به این سوال که «البته وقتی از معلم ها این سوال را می‌پرسیم آقای نجفی ..

بهترین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب که بود؟

به گزارش ست نیوز،‌این سوالی بود که از سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم پرسیده شد.

بطحایی ابتدا جواب داد:اجازه دهید این سوال را پاسخ ندهم.

اما در ادامه و در پاسخ به این سوال که «البته وقتی از معلم ها این سوال را می‌پرسیم آقای نجفی را انتخاب می‌کنند به نظر شما علت چیست؟»، گفت: شاید من با آن همکارانم هم‌عقیده بودم و به همین دلیل گفتم به سوال بعدی برویم. به چند دلیل آقای نجفی در دوران وزراتش توانست موفقیت زیادی به دست آورد. یک توجهی بود که او به معلم داشت و تکیه ایشان روی معلم بود. نکته دوم طولانی بودن مدت وزارت ایشان بود، اگر اشتباه نکنم ایشان ۹ سال وزیر آموزش‌وپرورش بود. این وزارت‌خانه از آن دستگاه‌هایی است که شما اگر کاری را در آن شروع کنی ظرف ۶ ماه و ۸ ماه و یک سال اتفاق نمی‌افتد و نیاز به زمان دارد. نکته سوم ارتباط و تعامل تنگاتنگ بین وزیر آموزش‌وپرورش و رییس جمهور وقت بود که در هیچ دوره دیگری چنین تعامل و ارتباط و درک متقابلی نداشتیم. البته این‌ها به معنا نیست که ما به آقای نجفی انتقاد نداشته باشیم و من هم به‌عنوان کسی که آن دوره در آموزش‌وپرورش بودم انتقاداتی به ایشان دارم اما خاطرات بسیار خوبی از آن زمان در ذهن افراد وجود دارد ایشان به عنوان کسی که خدمات شایانی در آموزش‌وپرورش انجام داد، بسیار قابل تقدیر است و من همیشه به عنوان یک معلم و همکار برای ایشان آرزوی عاقبت به خیری دارم و امیدوارم با آن‌چه انجام داده محشور شود.

مشروح این گفت‌وگو را اینجا بخوایند.

۴۷۴۷