بازار فروش کارت سوخت داغ شد/ قیمت ۲۰ میلیون تومان ناقابل!
بازار فروش کارت سوخت داغ شد/ قیمت ۲۰ میلیون تومان ناقابل!

بعد از جنجال خبری استفاده از کارت سوخت شخصی در پمپ بنزین ها بازار سیاه جدیدی ایجاد شد.​​​​​​​

بعد از جنجال خبری استفاده از کارت سوخت شخصی در پمپ بنزین ها بازار سیاه جدیدی ایجاد شد.​​​​​​​