اینفوگرافیک| نگاهی بر ۲۴ سال نامگذاری سال از سوی رهبر انقلاب
اینفوگرافیک| نگاهی بر ۲۴ سال نامگذاری سال از سوی رهبر انقلاب

تمام شعارهای اعلامی در پیام های نوروزی رهبر انقلاب از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ را بخوانید.
به گزارش خبرگزاری ست نیوز، نامگذاری سال‌ها از سوی رهبری بیش از سه دهه است که انجام می‌شود. سال ۱۴۰۳ از سوی رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد.

۲۷۲۷

تمام شعارهای اعلامی در پیام های نوروزی رهبر انقلاب از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ را بخوانید.

به گزارش خبرگزاری ست نیوز، نامگذاری سال‌ها از سوی رهبری بیش از سه دهه است که انجام می‌شود. سال ۱۴۰۳ از سوی رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد.

اینفوگرافیک| نگاهی بر 24 سال نامگذاری سال از سوی رهبر انقلاب

۲۷۲۷