امتحانات روز چهارشنبه یکی از دانشگاههای کشور لغو شد
امتحانات روز چهارشنبه یکی از دانشگاههای کشور لغو شد

امتحانات روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ دانشگاه پیام نور لغو شد.
به گزارش ست نیوز، دانشگاه پیام نور از لغو امتحانات در روز چهارشنبه؛ ۱۶ خرداد خبر داد.
ایلنا در خبری نوشت: با توجه به درخواست تعداد بسیاری از دانشجویان و تعطیلات ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، امتحانات پایان نیمسال روز چهارشنبه ۱۶ خرد..

امتحانات روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ دانشگاه پیام نور لغو شد.

به گزارش ست نیوز، دانشگاه پیام نور از لغو امتحانات در روز چهارشنبه؛ ۱۶ خرداد خبر داد.

ایلنا در خبری نوشت: با توجه به درخواست تعداد بسیاری از دانشجویان و تعطیلات ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، امتحانات پایان نیمسال روز چهارشنبه ۱۶ خرداد دانشگاه لغو می‌شود.

امتحانات لغو شده در تاریخ فوق به تاریخ شنبه ۲ تیر ماه در همان ساعات قبلی ذکر شده در گزارش ۴۲۸ منتقل می‌شود.

۴۷۲۳۶