اتفاق عجیب در بازار اجاره مغازه / ۵ متر راه پله ماهی ۵ میلیون!
اتفاق عجیب در بازار اجاره مغازه / ۵ متر راه پله ماهی ۵ میلیون!

این روزها وضعیت قیمت ها در بازار اجاره مغازه به حدی عجیب است که برخی سراغ اجاره راه پله می‌روند.
به گزارش ست نیوز،به نقل از سرانه به عنوان مثال فردی یک مغازه در راه پله را برای اجاره گذاشته است.
هزینه اجاره یک راه پله با فضای ۵ مترمربع در تهران ماهی ۵ میلیون تومان است.
نکته جالب توجه اینجاست که ..

این روزها وضعیت قیمت ها در بازار اجاره مغازه به حدی عجیب است که برخی سراغ اجاره راه پله می‌روند.

به گزارش ست نیوز،به نقل از سرانه به عنوان مثال فردی یک مغازه در راه پله را برای اجاره گذاشته است.

هزینه اجاره یک راه پله با فضای ۵ مترمربع در تهران ماهی ۵ میلیون تومان است.

نکته جالب توجه اینجاست که برای اجاره این مغازه باید ۲۰۰ میلیون تومان هم پول پیش بدهید.

به نظر می‌رسد که باید فکری به حال هزینه اجاره مغازه ها شود.

اتفاق عجیب در بازار اجاره مغازه / ۵ متر راه پله ماهی ۵ میلیون!

۲۲۰