M100: یک کهکشان مارپیچی با طرحی جادویی
M100: یک کهکشان مارپیچی با طرحی جادویی

کهکشان با شکوه M100 در مقیاس واقعاً کیهانی، به عنوان یک کهکشان مارپیچی بزرگ شناخته می شود؛ صفتی که به درستی برازندهٔ آن است. کاملاً مشخص است که این کهکشان بزرگ با بیش از ۱۰۰ میلیارد ستاره و با بازوهای مارپیچی، شبیه کهکشان راه شیری ما است.
به گزارش ایتنا، کهکشان M100 با نام علمی NGC 4321 یکی از درخشا..

ست نیوز
M100: یک کهکشان مارپیچی با طرحی جادویی کهکشان با شکوه M100 در مقیاس واقعاً کیهانی، به عنوان یک کهکشان مارپیچی بزرگ شناخته می شود؛ صفتی که به درستی برازندهٔ آن است. کاملاً مشخص است که این کهکشان بزرگ با بیش از ۱۰۰ میلیارد ستاره و با بازوهای مارپیچی، شبیه کهکشان راه شیری ما است.
به گزارش ایتنا، کهکشان M100 با نام علمی NGC 4321 یکی از درخشان‌ترین اعضای خوشه کهکشانی ویرگو (Virgo) است که با ما ۵۶ میلیون سال نوری فاصله دارد و در امتداد صورت فلکی گیسو (Berenice's Hair یا Coma Berenices) قرار گرفته است.
تصویر برگزیده امروز ناسا، با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل از M100 و با دوربین میدان گسترده ۳ گرفته شده است. این تصویر خوشه‌های ستاره‌ای آبی روشن و خطوط گرد و غبار پیچ در مارپیچ (که از مشخصه‌های این دسته از کهکشان‌ها هستند) را به رخ می‌کشد.
باید گفت که مطالعهٔ ستاره‌های متغیر در کهکشان M100 توسط دانشمندان، نقش مهمی در تعیین اندازه و سن کیهان ایفا کرده است.
M100 HubbleWfc3 3679منبع :ایتنا